Vaksinasjon og Homeopati. Placebo effekten; kortfattet antatt sammenheng.Vaskinering er space-tech alltså. Noen som vet akkurat detaljene om hvorfor en vaksine fungerer (med de komponentene som er i). F.eks hvorfor er kvikksølv lignende stoff som påvirker nervesystemet sammen med et dødt virus. Er det en måte å programere oss på?

Jeg bare spør, for jeg vet ingeting om hvordan vaksiner virker på oss, kanskje jeg skal lese litt på wikipedia, da.

På WIKI fant jeg ordet "inokulasjon" som fint høres ut som noe lignende "okkult" og okkult betyr noe som vi ikke oppfatter. En Okkultasjon av solen f.eks er det samme som sol-formørkelse ....og på WIKI står ikke akkurat i noe særlig detalj hvordan vaksinering fungerer der heller: "Ved en vaksinasjon blir enten døde, svekkede eller deler av en sykdomsfremkallende mikroorganisme sprøytet inn i kroppen. Lymfocyttene vil ta seg av dem, slik de gjør med alle ukjente mikroorganismer, og vil danne hukommelsesceller som vil gjenkjenne disse mikroorganismene, og fjerne dem raskere hvis kroppen blir utsatt for dem igjen.". Det er absolutt alt som står der.

Jeg noterer meg "hukomelses-celler". Er ikke en påstand om at det er en " psykogen" eller hva, slags prosedyre da som jeg legger frem i utgangspunktet.

Det ligner på homeopati da, da. Jeg har studert litt om homeopati. Det er mange komplekse forklaringer og "henvisninger" (av en eller annen årsak) som f.eks at , ja dere vet jo at i homeopati så blir en dråpe av noe ristet i en flaske..også en dråpe av det i neste flaske som ristet..også videre, sånn at det må absolut være noe igjen av orginal substansen men så veldig veldig lite, ..ja og da sier de at ja men vannet har hukomelse derfor virker det.

Hukomelse i vann. En digresjon nå: For noen år siden leste jeg i NetGeo eller noe slikt at vitenskapen hadde funnet ut placebo effekten var veldig lovende indeed, men de hadde bare problemer med å finne en lege som kunne kommunisere placebo effekten; det var vist vanskelig.

Og da mener jeg at det er netttop dette homeopati dreier seg om. Kroppen kan helberede seg selv ofte, hvis den vet hva den skal gjøre. Det blir da kommunisert via Homeopaten og de "medisinene" legen forskriver deg. Det er et paradoks da at en homeopat vil ofte konsentrere seg om å helberede det emosjonelle i kroppen før man går "dypere" inn. Men det er jo logisk, men må jo få pasienten mentalt på gli til å la seg påvirke av placebo på denne måten..så sånt sett er ikke holder ikke denne teorien vann. Men mulig vi har oversett noe.

Men det var det. Dette dokumentet ble kort så inn med en plakat "to go with":Index/Innhold.

  Copyleft 2914 Krister F. Lilleland All rights reversed.®